iets aan de openbaarheid prijsgeven

iets aan de openbaarheid prijsgeven
iets aan de openbaarheid prijsgeven{{/term}}
expose something to publicity

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”